top of page

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta DUO STEP kroz primjenu
novih IKT rješenja, KK.03.2.1.19.0340

unnamed.png

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv Projekta Korisnika:

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta DUO STEP kroz primjenu

novih IKT rješenja, KK.03.2.1.19.0340

Kratki opis Projekta:

Obrt DUO STEP uspješno je proveo projekt „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta DUO STEP kroz primjenu novih IKT rješenja“ u sklopu kojeg je kupljen software za CNC stroj kojim je omogućeno optimiziranje poslovnih procesa povećanjem učinkovitosti organizacije tijeka rada i poboljšanja tržišnog položaja i opće konkurentnosti Obrta DUO STEP.

 

Provedbom Projekta unaprijeđeni su kako poslovni procesi (1) proizvodnje tako i (2) kontrola kvalitete na način da je postignuta puna funkcionalnost postojećeg CNC stroja koristeći svih 5 osi tijekom procesa proizvodnje i nastavnog procesa kontrole kvalitete. Slijedom navedenog, proizvodni procesi i procesi kontrole kvalitete provode se na učinkovitiji način, koristeći manje operativnih resursa, a ujedno je omogućena i manja potrošnja materijala potrebnog u proizvodnji i vezanih troškova. Nadalje, umanjena je mogućnost ljudske pogreške i škarta, a postignuta je veća produktivnost, brzina i kvaliteta izvedbe, kao i uvođenje novih proizvoda u prodajni asortiman Obrta.

 

Ukupna vrijednost Projekta: 220.053,53 HRK 

                                                 

Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU (u HRK): 128.398,46 HRK

Razdoblje provedbe Projekta (od-do): 15.01.2020.-14.08.2020.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Zdravko Jurinčić, tel: +385 (0)99 36 50 365, e-mail: zdravko@duo-step.com

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

 

Više o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: 

https://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Informacije o napretku Projekta:

Obrt DUO STEP je korisnik bespovratnih sredstava u sklopu projekta „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta DUO STEP kroz primjenu novih IKT rješenja“. Provedbom projekta osigurana je nabava suvremenog CNC obradnog centra koji omogućava precizniju, bržu i učinkovitiju obradu pločastih materijala. Uvođenjem i primjenom IKT rješenja u proizvodnji postignut je pomak s ručne na strojnu obradu, čime se postiže optimizacija poslovnih procesa te poboljšana učinkovitost organizacije radnih procesa. Implementacijom novog softverskog rješenja postignut je pozitivan učinak i na potrošnju materijala potrebnog u proizvodnji čime će se ostvariti veća produktivnost, kao i brzina i kvaliteta izvedbe. Aktivnosti u sklopu projekta uključile su uz Implementaciju novog IKT rješenja i edukaciju djelatnika Obrta, Upravljanje projektom, te Promidžbu i vidljivost.

 

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost obrta DUO STEP

bottom of page